Technické normy ČSN

Základní nformace o technických normách.

Legislativa a právní podklad BOZP

Právní podklad BOZP tvoří zákony, nařízení vlády, vyhlášky ústředních orgánů státní správy a nařízení Evropského parlamentu a Rady, které jsou...

Národní akční program BOZP

Období 2019 – 2020 Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2019 – 2020 je...

Pokuty za nedodržování BOZP

Zákon č. 251/2005 Sb. rozděluje přestupky a správní delikty a stanovuje možnou výši pokut za jejich nedodržování. Víte jaká...

Odborná způsobilost v prevenci rizik

Podmínky pro získání odborné způsobilosti v prevenci rizik předepisuje ZÁKON č. 309/2006 Sb. § 10 K získání osvědčení o odborné...
BOZP, LEGISLATIVA, POŽÁRNÍ OCHRANA
Technické normy ČSN
BOZP, LEGISLATIVA
Legislativa a právní podklad BOZP
BOZP, LEGISLATIVA, Nezařazené
Národní akční program BOZP
BOZP
Pokuty za nedodržování BOZP
BOZP
Odborná způsobilost v prevenci rizik
BOZP, LEGISLATIVA

Legislativa a právní podklad BOZP

Právní podklad BOZP tvoří zákony, nařízení vlády, vyhlášky ústředních orgánů státní správy a nařízení Evropského parlamentu a Rady, které jsou obecně závazné. Dále sem patří technické normy, které mohou být závazné a doporučující. Více o technických…

Pokračovat ve čtení