BOZP, LEGISLATIVA, TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Národní politika BOZP

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Byla zřízena vládou České republiky usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003. zasedá minimálně 4…

Pokračovat ve čtení