Právní podklad BOZP tvoří zákony, nařízení vlády, vyhlášky ústředních orgánů státní správy a nařízení Evropského parlamentu a Rady, které jsou obecně závazné. Dále sem patří technické normy, které mohou být závazné a doporučující. Více o technických normách.