Činnost Inspektorátů práce

Kontroluje dodržování kolektivních smluv
Kontroluje dodržování kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních předpisů podle § 305 Zákoníku práce. Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 3.

Kontroluje dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů v pracovněprávních vztazích
Kontroluje dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům. Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 3

Kontroluje dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce
Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 3

Kontroluje dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví
Kontroluje dodržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 3

Kontroluje dodržování předpisů o zaměstnávání žen, mladistvých, pečujících o děti nebo bezmocnou osobu
Kontroluje dodržování právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami dlouhodobě soustavně pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 3

Kontroluje dodržování předpisů týkajících se pracovní doby a doby odpočinku
Kontroluje dodržování právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku.
Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 3

Kontroluje dodržování předpisů upravujících pracovní činnost dětí
Kontroluje dodržování právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi.Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 3

Kontroluje příčiny a okolnosti pracovních úrazů
Inspektorát je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat šetření na místě úrazového děje. Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 5

Poskytuje poradenství v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek
Inspektorát poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek.
Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, § 5

Přijímá ohlášení pracovního úrazu
Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s pracovním úrazem byl spáchán trestný čin,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti, a trvá-li hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance více než 5 dnů nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat,
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o závažný pracovní úraz podle jiného právního předpisu,
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil.
Zaměstnavatel ohlásí smrtelný pracovní úraz bez zbytečného odkladu
a) územně příslušnému útvaru Policie České republiky,
b) odborové organizaci a zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
c) příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní působnosti,
d) příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléhá-li činnost, pracoviště nebo technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu,
e) zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil,
f) zdravotní pojišťovně, u které byl smrtelným pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn.
Související zákony: 262/2006 Sb. Zákoník práce, § 105 a Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.,o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, § 4
Druhy úřadů standardně vykonávající tuto činnost: Obvodní báňské úřady a Inspektoráty práce

Rozhoduje o přestupcích a správních deliktech v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek
Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, § 5

Ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole
Ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k jejich odstranění. Kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
Související zákony: Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, § 5.

SUIP LOGO

Státní úřad inspekce práce

Státní úřad inspekce práce
Kolářská 451/13, 746 01 Opava
Telefon: 553 696 154 (sekretariát generálního inspektora), 553 696 348 (sekretariát odboru pracovních vztahů)
Fax: 553 626 672
E-mail: opava@suip.cz
Www: http://www.suip.cz/
Dat. schránka: IČ: 75046962

Oblastní inspektoráty práce – seznam

Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze

Oblastní inspektorát práce pro hl.m. Prahu se sídlem v Praze
Adresa: Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6
Telefon: 950 179 310, Fax: 950 179 309
E-mail: praha@suip.cz
http://www.suip.cz/oip03
Dat. schránka: dqiefdg
IČ: 75046962

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina – regionální kancelář Jihlava

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina – regionální kancelář Jihlava
Adresa: Třída Legionářů 4181/17, 586 01 Jihlava
Telefon: 950 179 512
E-mail: jihlava@suip.cz
http://www.suip.cz/oip05
IČ:75046962

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Kraj Vysočina se sídlem v Českých Budějovicích
Adresa: Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice
Telefon: 950 179 511
Fax: 950 179 505
E-mail: budejovice@suip.cz
http://www.suip.cz/
Dat. schránka: n7wefgn
IČ: 7504696

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně
Adresa: Milady Horákové 3, 658 60 Brno
Telefon: 950 179 900
Fax: 950 179 901
E-mail: brno@suip.cz
http://www.suip.cz
Dat. schránka: a9heffd
IČ:75046962

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové
Adresa: Říční 1195, 501 01 Hradec Králové
Telefon: 950 179 800
Fax: 950 179 899
E-mail: hradec@suip.cz
http://www.suip.cz
Dat. schránka: 8sgefgc
IČ:75046962

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – kancelář Olomouc

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj – kancelář Olomouc
Adresa: tř. Kosmonautů 8, 772 00 Olomouc
Telefon: 950 179 203
E-mail: ostrava@suip.cz
http://www.suip.cz
IČ:7504696

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě
Adresa: Živičná 1123/2, 702 00 Ostrava
Telefon: 950 179 211

E-mail: ostrava@suip.cz
http://www.suip.cz
Dat. schránka: 5bzeezt
IČ:75046962

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni
Adresa: Schwarzova 2617/27, 320 16 Plzeň
Telefon: 950 179 611
Fax: 950 179 610
E-mail: plzen@suip.cz
http://www.suip.cz
IČ: 75046962

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Adresa: náměstí Barikád 1122/2, 130 00 Praha 3
Telefon: 950 179 400
Fax: 950 179 401
E-mail: stredni.cechy@suip.cz
http://www.suip.cz
Dat. schránka: nhtefdc
IČ:75046962

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem
Adresa: SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: 950 179 711
Fax: 950 179 719
E-mail: usti@suip.cz
http://www.suip.cz
Dat. schránka: xy7efgi
IČ:7504696