BOZP, LEGISLATIVA, Nezařazené

Národní akční program BOZP

Období 2019 – 2020 Národní akční program (NAP) bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) pro období 2019 – 2020 je prováděcím dokumentem Národní politiky BOZP, který byl schválen Radou vlády pro BOZP a který nabyl účinnosti…

Pokračovat ve čtení